تندیس ها,لوح یادبود,نشان افتخارات...
تندیس ها,لوح یادبود,نشان افتخارات...

دارنده گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه 3 نیرو

-دارنده گواهینامه تایید صلاحیت رتبه 3 شرکت توزیع نیروی برق شیراز

-دارنده گواهینامه تایید صلاحیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

-دارنده گواهینامه Iso9001-2008 از کشور انگلستان

-دارنده گواهینامه Hse ازکشور انگلستان

-دارنده گواهینامه عضویت درانجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی هرمزگان

-دارنده گواهینامه عضویت درسازمان نظام مهندسی استان هرمزگان

-دارنده گواهینامه عضویت درسازمان سندیکای برق ایران

-دارنده گواهینامه عضویت درانجمن صنفی پیمانکاران برق استان فارس

-دارنده گواهینامه عضویت درسندیکای برق ایران

-دارنده نشان طلا از کنگره مهندسی انرژی ایران

-دارنده نشان طلا عالی یکصد مدیر برتر صنعت و تجارت در عرصه کیفیت و مشتری

-دارنده تندیس از کنگره ملی نشان عالی ابزرگان و برترین های صنعت و تجارت ایران

-دارنده تندیس شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق هرمزگان

-دارنده لوح یادبود انژری کلید توسعه پایدار از مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

-دارنده تندیس از کنگره ملی بزرگان مهندسی

-دارنده تندیس سال الگوی مصرف از شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

-دارنده تندیس همایش ملی بزرگان انرژی و فناوری هزاره سوم

 

Dec 14 201
بازگشت