1
برقرسانی به نیروگاه زغالسوز طبس و چاههای آب
 
  بیشتر
2
اجرای پروژه پست برق مجتمع اداری مسکونی منطقه عسلویه
 
  بیشتر
3
شبکه برق رسانی به ایستگاه تقویت فشار پیاز آباد
 
  بیشتر
4
پروزه احداث شبکه 20 کیلوولت دومداره تامین برق طرح انتقال آب سد شیرین دره به شهر بجنورد
 
  بیشتر
5
توسعه و احداث و بازسازي شبكه هاي توزيع نيروي برق شهرستان دشتی
 
  بیشتر
6
طراحی تعین کروکی تهیه و اجرای شبکه دومداره 20کیلوولت 1.5 مگاواتی مرکز انتقال نفت پایطاق-منطقه غرب
 
  بیشتر
7
احداث و برکناری شبکه توزیع برق بوشهر یک
 
  بیشتر
12345